Ulica Targowa na Pradze

Praga – centrum czy przedmieście wielkiego miasta?

Historia rozwoju Warszawy i Pragi jest niemalże ewenementem na skalę całej Polski. Położona nad Wisłą Warszawa nigdy nie rozwijała się symetrycznie po obu stronach rzeki jak większość dużych miast. Nie wykorzystywała też w pełni walorów rzeki, a jej nadbrzeża przez długi czas należały do najbiedniejszych i najniebezpieczniejszych rejonów miasta. Ludność Warszawy skupiała się na jej […]

Zobacz więcej