Cennik usług przewodnickich:

Oprowadzanie w języku polskim:
150 zł
– 2 godziny
200 zł – 3 godziny
50 zł – każda kolejna godzina oprowadzania

Oprowadzanie w języku angielskim:
200 zł
– 2 godz. oprowadzania 
75 zł – każda kolejna godzina oprowadzania

Oprowadzanie w języku niemieckim:
220 zł
– 2 godz. oprowadzania 
85 zł – każda kolejna godzina oprowadzania