Warszawskie Judaica

Przed II wojną światową Warszawa była największym skupiskiem ludności żydowskiej w Europie i drugim na świecie – co czwarty warszawiak był Żydem! Większość z nich mieszkała w tzw. Dzielnicy Północnej, która stanowiła dużą część warszawskiego śródmieścia i należała do najgęściej zabudowanego obszaru miasta. W trakcie II wojny światowej ten świat – z jej mieszkańcami i zabudową – uległ całkowitej zagładzie. Po wojnie dzielnica została odbudowana w zupełnie inny sposób, jednak żydowskie akcenty wciąż są obecne w jej przestrzeni. Na tej wycieczce pokazujemy zarówno współczesne oblicze dzielnicy, jak i opowiadamy o jej przedwojennym charakterze i mieszkańcach wyznania mojżeszowego. Na koniec istnieje też możliwość zwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich.

Przewidywany czas trwania wycieczki: 3 godziny